Cementový poter    

V cene je zahrnuté:

Plastifikátor

Vlákno

Dilatačné pásy hr. 1cm

Piesok a cement si zabezpečí objednávateľ, poprípade zabezpečíme podľa dohody.

Nickelsdorf 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anhydridový poter hr. 5 cm 

V cene je zahrnuté:

Dilatačné pásy hr. 1cm – pri omietnutých stenách

Dilatačné pásy hr. 2cm – pri neomietnutých stenách

Dilatačný profil REHAU

Fólia – separačná

Materiál zabezpečíme podľa dohody.

Anhydridový poter
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Doprava – 150 €. Radius 50 km od hraníc.

BUAK – Poplatok za pracovníka – 50 € / Deň.