Výstavba murovaného rodinného domu v obci Prellenkirchen, Rakúsko. Hrubá stavba.

Prellenkirchen 1

Prellenkirchen 2

Prellenkirchen 3

Prellenkirchen 4

Prellenkirchen 5

Prellenkirchen 6

Prellenkirchen 7

Prellenkirchen 8

Prellenkirchen 9

Prellenkirchen 10

Prellenkirchen 11

Prellenkirchen 12

Prellenkirchen 13

Prellenkirchen 14

Prellenkirchen 15

Prellenkirchen 16

Prellenkirchen 17

Prellenkirchen 18

Prellenkirchen 19

Prellenkirchen 20

Prellenkirchen 21

Prellenkirchen 22

Prellenkirchen 23

Prellenkirchen 24

Prellenkirchen 25

Prellenkirchen 26

Prellenkirchen 27

Prellenkirchen 28

AT – Výstavba murovaného rodinného domu v obci Prellenkirchen, Rakúsko