Výroba a montáž dreveného samonosného schodiska v 13 apartmánoch vo Viedni

schody-1

schody-2

schody-3

schody-4

schody-5

schody-6

schody-7

schody-8

schody-9

schody-10

schody-11

schody-12

schody-13

schody-14

schody-15

schody-16

AT – Výroba a montáž dreveného schodiska v 13 apartmánoch, Viedeň, Rakúsko